Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Tolna megye
Tankerület megnevezése: KLIK Tolnai Tankerülete
OM azonosító: 036385
 

Sztárai Mihály Gimnázium
szakmai alapdokumentuma
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése szerinti tartalommal, figyelemmel a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 123. § (1) bekezdésében leírtakra, az alábbi szakmai alapdokumentumot adom ki:
A köznevelési intézmény
1. Megnevezései
1.1. Hivatalos neve: Sztárai Mihály Gimnázium
2. Feladatellátási helyei
2.1. Székhelye: 7130 Tolna, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 73.
3. Alapító és a fenntartó neve és székhelye
3.1. Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma
3.2. Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere
3.3. Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.
3.4. Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
3.5. Fenntartó székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 32.
4. Típusa: gimnázium
5. OM azonosító: 036385
6. Köznevelési és egyéb alapfeladata
6.1. 7130 Tolna, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 73.
  6.1.1. gimnáziumi nevelés-oktatás
    6.1.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás
    6.1.1.2. évfolyamok: négy, öt, hat
    6.1.1.3. sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos, értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők)
    6.1.1.4. nyelvi előkészítő
  6.1.2. iskola maximális létszáma: 400 fő
  6.1.3. iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel
7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga
7.1. 7130 Tolna, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 73.
  7.1.1. Helyrajzi száma: 970/17
  7.1.2. Hasznos alapterülete: nettó 3387 nm
  7.1.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog
  7.1.4. KLIK jogköre: ingyenes használati jog
  7.1.5. Működtető neve: Tolna Város Önkormányzata
  7.1.6. Működtető székhelye: 7130 Tolna, Hősök tere 1.
8. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.