A járványhelyzetben betartandó szabályok

A járványhelyzetben betartandó szabályok

 

 • Az iskolát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja.

Kérjük a szülőket, hogy amennyiben gyermekükön tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés áll fenn.

Ha allergiás egy diák és allergiás tüneteket mutat, az erről szóló orvosi igazolását mutassa be az osztályfőnökének.

 • Az iskola épületében és az iskola előtt el kell kerülni a diákok csoportosulását.
 • Az osztálytermekben lehetőség szerint a tanulók minél távolabb üljenek egymástól.
 • A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése ajánlott, de nem kötelező.
 • A közösségi terekben (folyosó, aula) egyszerre csak annyi tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság. Mivel ez nem tartható be maradéktalanul, ezért az ott tartózkodás idején kérjük, mindenki viseljen a szájat és orrot eltakaró maszkot.
 • A tantermi oktatás során az osztályok keveredését el kell kerülni. A szaktantermek, nyelvi termek kivételével az osztályok a tanítási nap során használják ugyanazt a tantermet. A szaktantermekben, nyelvi termekben az osztályok váltása között felületfertőtlenítést kell végezni.
 • A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben, ezért a tornaórák előtti és utáni öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy elkerülhető legyen az öltözőkben történő csoportosulás.
 • Javasolt, hogy az első félévben esedékes, nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó (pl.: tanévnyitó ünnepség, bál, szalagavató, kulturális program) rendezvény megszervezése során tekintettel kell lenni az alábbiakra:

– az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása,

– az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés),

– zárttéri helyett szabadtéri rendezvény szervezése,

– a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők számának korlátozása.

 • Az osztálykirándulások és tanulmányi kirándulások belföldi megvalósítása lehetséges, de megfontolandó.
 • A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások betartása mellett lehet megtartani. A szükséges információkat elsősorban e-mailben, a mozaNaplóban vagy telefonon juttatjuk el a szülőkhöz.
 • Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt helyeztünk el, annak használata kötelező. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után ajánlott alaposan kezet mosni vagy a kezet fertőtleníteni.
 • A szociális helyiségekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel egészítünk ki. Kéztörlésre papírtörlők állnak rendelkezésre.
 • Az iskolában be kell tartani az ún. köhögési etikettet: papírzsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemeteskukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.
 • Napközben többször kerül sor a kilincsek, korlátok, csaptelepek fertőtlenítésére.
 • Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében folyamatosan vagy rendszeresen, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre kerül sor, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás és más külső tényezők függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani.
 • Az étkezéseket úgy kell megszervezni, hogy az osztályok keveredése elkerülhető legyen, sorban állás esetén a védőtávolság betartható legyen.
 • Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a tanuló hatósági karanténba kerül, a részére előírt karantén időszakára.

Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.

A tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.

 • Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondvisdelő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.

A gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.

Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, ennek alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

 • Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az intézmény a jogszabályok alapján arra jogosult szervtől haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására. A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre.
 • A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával – történik. A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják.