Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium Felvételi tájékoztató 2023

Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium Felvételi tájékoztató 2023

 

 

 

Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium

OM azonosító: 036385

 

Cím:                Tolna, Bajcsy-Zs.u.73.

Telefon/Fax:     06 74/440 571

E-mail:             gimi@tolnaigimi.hu

Honlap:            http://www.tolnaigimi.hu

Intézményvezető: Novothné Bán Erzsébet

Pályaválasztási felelős: Pálinkás Gábor igazgatóhelyettes

Iskolánkban nem csupán a továbbhaladáshoz szükséges teljesítménynek tulajdonítunk nagy szerepet, hanem legalább ennyire fontosnak tartjuk az egymásra figyelést, az érzelmi intelligenciát, a közösség élményét.

Célunk, hogy mindenkit alaposan felkészítsünk a sikeres közép-, illetve emelt szintű érettségire, és arra, hogy választott pályáján, legyen az középfokú vagy felsőoktatási szakképzés, főiskolai vagy egyetemi képzés, bátran elinduljon és sikerrel vegye az akadályokat.

Iskolánkban nagy figyelmet fordítunk – az iskolapszichológus támogatásával – az esetleges egyéni gondok, problémák megoldására, valamint fontosnak tartjuk a diákokban rejlő képességek kibontakoztatását, az egyéni motivációt.

Intézményünkben a sajátos nevelési igényű, beilleszkedési és tanulási nehézséggel küzdő tanulók integrált oktatását, fejlesztését is biztosítjuk.

4 évfolyamos képzés:              1 osztály                      Kód: 0102

A négy évfolyamos gimnáziumi osztályban emelt óraszámú nyelvi képzés folyik, az angol vagy a német nyelvet heti 5 órában tanulják a diákok. Második idegen nyelvként választható az angol, a német vagy az olasz nyelv. Matematikából heti 1 többletórát biztosítunk a tanulók számára, míg a humán tantárgyakat a 11-12. évfolyamon tanulhatják magasabb óraszámban a diákok.

Írásbeli felvételi vizsgát tartunk matematikából és magyar nyelvből, a felvételről a felvételi vizsga eredménye és az elméleti tantárgyak (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, egy idegen nyelv, informatika, fizika, kémia, biológia, földrajz) 7. év végi és 8. félévi eredménye alapján készített rangsor szerint döntünk.

A beiratkozáskor választható specializációk: humán, reál, sport. A tanórákon és a tanórákon kívüli tevékenységek hozzájárulhatnak a diákok sikeres pályaválasztásához.

A központi felvételi vizsgára 2022. december 02-ig kell jelentkezni.

Nyílt nap:             2022. október 20. (csütörtök) 8-12 óráig

  1. október 22. (szombat) 9-11 óráig

 

 

                           

6 évfolyamos képzés:              1 osztály                      Kód: 0101

A hat évfolyamos gimnáziumi osztályban az angol vagy német nyelvet emelt óraszámban (heti 5 órában) tanulják a diákok.

Második idegen nyelvként választható a német, angol vagy az olasz nyelv. Matematikából heti 1 többletórát biztosítunk a tanulók számára, míg a humán tantárgyakat az 11-12. évfolyamon tanulhatják magasabb óraszámban a diákok.

Írásbeli felvételi vizsgát tartunk matematikából és magyar nyelvből. A felvételről a felvételi vizsga eredménye és az elméleti tantárgyak (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, egy idegen nyelv, informatika, természetismeret) 5. év végi és 6. félévi eredménye alapján készített rangsor szerint döntünk.

A központi felvételi vizsgára 2022. december 02-ig kell jelentkezni.

Nyílt nap:             2022. október 07. (péntek) 8-12 óráig

  1. október 08. (szombat) 9-11 óráig

 

2022 őszétől online ingyenes felvételi előkészítő foglalkozásokat tartunk matematikából és magyar nyelvből. Jelentkezni lehet a fent megjelölt telefonszámon vagy e-mail címen.

 

Az eredményes felkészülés érdekében a matematikát, az informatikát, az idegen nyelveket, továbbá az osztály létszámától függően a magyar nyelv és irodalmat, történelmet csoportbontásban tanulják a diákok. Az emelt szintű érettségi vizsgára való magas óraszámú felkészítés külön csoportokban történik évfolyamonként. Választható felkészítő foglalkozások: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, fizika, biológia, kémia, informatika, földrajz, testnevelés, vizuális kultúra, angol nyelv, német nyelv. Mindezen túl idegen nyelvből nyelvtanáraink segítik a középfokú nyelvvizsgára való felkészülést, ami a felsőoktatásban való továbbtanulásnak egyik feltétele lehet.

Az iskola közvetlen környezetében (udvarán) található új, korszerű sportpálya, valamint a tanuszoda használatával még változatosabb, eredményesebb lehet a sportélet, a közép- vagy emelt szintű testnevelés érettségi.

Az intézmény fenntartója, a Pécsi Egyházmegye rendkívül fontosnak tartja a diákok képességeinek, tehetségének kibontakoztatását, ennek érdekében támogat minden olyan kezdeményezést, amely ezt elősegíti. (Pl.: tanulmányi kirándulások, interaktív foglalkozások, szakmai előadások, az iskola tárgyi környezetének, felszereltségének folyamatos megújítása.)

A jól felszerelt informatikai, természettudományos, nyelvi szaktantermek, az interaktív táblák, tabletek lehetővé teszik a „digitális írástudás” fejlesztését. A rendhagyó órák, a tehetséggondozó szakkörök, foglalkozások, a délutáni sportfoglalkozások, a diákok által szervezett iskolai programok (gólyaavató, szalagtűző, karácsonyi projekt, diáknap, jótékonysági előadás), az iskola által szervezett tanórán, iskolán kívüli programok (pl. jutalom kirándulás, karrier tanácsadás, erdei iskola, családi nap, egyetemlátogatás, pályaorientációs nap, nyári táborok) a nemzetközi projektekben való részvétel teszik mozgalmassá a diákéletet.

A tárgyi feltételek mellett az itt tanító tanárok felkészültsége, hivatásuk iránti elkötelezettsége nagyban hozzájárul a diákok tudásának, személyiségének fejlődéséhez.

Az intézmény kapcsolatrendszere, az általános iskolákkal, a felsőoktatási intézményekkel kialakított szakmai együttműködése is támogatja a tolnai gimnáziumba jelentkező diákok tehetségének, képességeinek kibontakozását.

Érdeklődni lehet személyesen, telefonon vagy e-mailben; nézze meg honlapunkat, keressen minket a Facebookon!